Til hovedinnhold

Prosjektet SAFEST gjennomføring

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Formålet med prosjektet er å etablere en kilde til strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene i sykehus. Informasjonen skal være elektronisk tilgjengelig gjennom et spørregrensesnitt til bruk i kliniske systemer.

Innhold på siden

  Bakgrunn

  Sykehusene i Norge har per i dag ikke tilgang til én felles kilde til strukturert legemiddelinformasjon til bruk i kliniske systemer. Innføringen av elektronisk kurve, elektronisk pasientjournal og Kjernejournal er kommet langt. Legemiddelverket leverer i dag kvalitetssikret strukturert legemiddelinformasjon til bruk i e-resept (FEST). Alle som skal forskrive en e-resept må bruke FEST som grunnlagskilde. Her ligger også en del beslutningsstøtte, som for eksempel interaksjoner og varsler om legemiddelmangel.

  Sykehusene har flere behov og ønsker til strukturert legemiddelinformasjon enn det FEST for e-resept inneholder. Dette løses delvis i dag ved å komplettere og kompensere for dette regionalt, noe som er ressurskrevende.

  Formålet med prosjektet "SAFEST gjennomføring" er å etablere og gjøre tilgjengelig en kilde til strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene i sykehus. Prosjektet omfatter fem behovsområder.

  • Entydige, strukturerte, standardiserte grunnlagsdata om legemidler (for eksempel styrke, form, pakninger osv.).

  • Virkestoffinformasjon som understøtter virkestoffordinering i elektronisk kurve.

  • Produktkode på ulike pakningsnivå og endoser som understøtter blant annet lukket legemiddelsløyfe (LLS).

  • Strukturert innholdsinformasjon i ernæringsprodukter som understøtter blant annet næringsregnskap.

  • Kobling mellom substanser og ATC-koder.

  Løsningen skal være fremtidsrettet, baseres på internasjonale standarder og kunne bygges videre på.

  Prosjektet jobber langs flere akser i samarbeid med mange aktører, blant annet de regionale helseforetakene (RHF), Direktoratet for e-helse og sykehusapotekene.

  Tildelingsbrev Statens legemiddelverk

  Tildelingsbrev RHF