Til hovedinnhold

Metodevurdering av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Mange pasienter har behov for helsehjelp og ressursene i helsevesenet er begrenset. Derfor er det viktig at prioriteringen mellom behovene blir rettferdig og at det blir likebehandling mellom ulike pasientgrupper. En metodevurderinger bidrar til dette.

Metodevurdering er en utredning som kartlegger om nytten ved en ny behandling står i rimelig forhold til den ressursinvesteringen som kreves for å ta den nye behandlingen i bruk. Vurderingen belyser også alvorligheten ved tilstanden det nye tiltaket er rettet mot.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@legemiddelverket.no

Enheter for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@legemiddelverket.no