Til hovedinnhold

Negativlisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Acetylsalisylsyre 300 mg oppløselige tabletter fjernet fra negatlivlisten fra 15.11.23. Melatonin mikstur/dråper fjernet 01.12.23.

Her finner du en oversikt over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak.

1. Legemidler (inkludert utenlandske apotekfremstilte legemidler) som ikke har markedsføringstillatelse i EØS, USA, PIC/S-land eller land med MRA-avtale.

Unntak på ekspederingslisten.

2. Medisinske gasser

Søknad om godkjenningsfritak skal vurderes av Legemiddelverket før utlevering. Søknader som gjelder medisinske gasser sendes direkte til gassleverandøren som så sender søknaden videre til Legemiddelverket.

3. Andre legemidler

Virkestoff Eksempel på salgsnavn Kommentar Vurderingsdato
Cannabisprodukter (unntak CBD-olje fra Glostrup apotek) Bedrocan Kun spesialist ansatt på sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis med mer enn 1 % THC. 09.06.2022
Deflazacort tabletter Calcort Det finnes et markedsført produkt (Deflazacort Vital Pharma Nordic tabletter 6 mg). Legemiddelverket skal vurdere bruk av preparater uten markedsføringstillatelse. 01.03.2023
Deksamfetamin tablett Metamina Det finnes markedsført produkt (Attentin). Legemiddelverket skal vurdere bruk av preparater uten markedsføringstillatelse. 09.06.2022
Desklorfeniramin 2 mg Polaramine Det finnes et markedsført produkt (Aniramin 2 mg). Legemiddelverket skal vurdere bruk av preparater uten markedsføringstillatelse. 15.09.2023
Dronabinol Marinol Kun spesialist ansatt på sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis med mer enn 1 % THC. 09.06.2022
Heroin Diaphin Forbudt etter §5 i narkotikaforskriften og krever tillatelse til rekvirering fra Helsedirektoratet. 09.06.2022
Hydrokortison tabletter Cortef, Hydrokortison Det finnes markedsført produkt (Lilinorm 5 og 10 mg). Legemiddelverket skal vurdere bruk av preparater uten markedsføringstillatelse. 01.01.2023
Idebenon - Det finnes markedsført produkt (Raxone) som skal brukes ved godkjent indikasjon. Legemiddelverket kan vurdere godkjenningsfritak for preparater uten markedsføringstillatelse for andre indikasjoner. 09.06.2022
Jodert Povidon øyedråper Betadine Det finnes et markedsført produkt (Ophthajod øyedråper, oppløsning 50 mg/ml). Legemiddelverket skal vurdere bruk av preparater uten markedsføringstillatelse. 01.08.2023
Meksiletinhydroklorid Mexiletine, Mexitil Det finnes markedsført produkt (Namuscla) som skal brukes ved godkjent indikasjon. Legemiddelverket kan vurdere godkjenningsfritak for preparater uten markedsføringstillatelse for andre indikasjoner. 04.08.2022
Tiamin (vitamin B1) injeksjonsvæske   Det finnes et markedsført produkt (Thiamine Sterop 50 mg/ml og 125 mg/ml). Legemiddelverket skal vurdere bruk av preparater uten markedsføringstillatelse. 01.03.2023

 

Kontakt oss

Lag for godkjenningsfritak

22 89 77 00

Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

godkjenningsfritak@legemiddelverket.no