Til hovedinnhold

Mangel på Ozempic

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er meldt mangel på diabeteslegemiddelet Ozempic injeksjonsvæske «Novo Nordisk». Mangelen skyldes økt etterspørsel og utilstrekkelig forsyning. Det vil komme nye forsyninger, men leveransesituasjonen forventes bli uforutsigbar fremover.

Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa, og Legemiddelverket følger utviklingen tett.

Det er mangel på Ozempic 1 mg, og delvis mangel for styrkene; 0,25 mg og 0,5 mg. Det vil komme nye leveranser til Norge, men disse vil ikke være nok til å dekke behovet. Nye forsyninger av Ozempic 1 mg er forventet i midten av august.

Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid, og er godkjent til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2.

Legemidler som kan brukes i stedet

Ozempic finnes i styrkene 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg. Innenfor samme,

men også andre legemiddelgrupper finnes det blodsukkersenkende legemidler som kan brukes.

Denne vurderingen gjør legen.

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg 1x1,5 ml, 0,5 mg injeksjonsvæske 1x1,5 ml samt Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, 1x3 ml. Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger med 3 ferdigfylte penner a´3 ml (gjelder 1 mg) samt pakninger med 3 ferdigfylte penner á 1,5 ml (gjelder 0,25 mg og 0,5mg). Dette er pakningsstørrelser som avviker fra de som har markedsføringstillatelse i Norge og er godkjent for ordinært salg i Norge . Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen forventes være begrenset.

Vedtakene er gyldige til 01.02.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Det gjøres oppmerksom på at tillatelsen ikke omfatter andre semaglutid-holdige legemidler (Wegovy og Rybelsus) med markedsføringstillatelse i Norge. Ved bytte til annet legemiddel med semaglutid må forskriver kontaktes.

Det ble sendt ut et Kjære helsepersonell-brev (pdf) til leger i november 2022 for å informere om mangelsituasjonen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ozempic injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ozempic ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom Ozempic ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • Informer pasienten om mangelsituasjonen og be de ta kontakt med lege, slik at behandlingen ikke avbrytes.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Ozempic injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger av legemidlet på apoteket.

 • Utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 • Vurdér om pasienter som bruker Ozempic kan bruke en annen GLP-1-agonist, eventuelt et annet blodsukkersenkende legemiddel dersom Ozempic ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel.

 • Følg rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg injeksjonsvæske som inneholder semaglutid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: T90
  • ICD: E11
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 01.12.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2024

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ozempic 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg injeksjonsvæske som inneholder virkestoffet semaglutid kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ozempic injeksjonsvæske. Følg opplysningene i vedtak.

Se også Legemiddelmangel - årsaker og tiltak

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no

Mediehenvendelser

Enhet for kommunikasjon

485 09 554

pressevakt@legemiddelverket.no