Til hovedinnhold

Mangel på Budesonid Sandoz nesespray

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Budesonid Sandoz (budesonid) 32 og 64 mcg/dose «Sandoz». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 14.12.2023. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Budesonid Sandoz inneholder virkestoffet budesonid og er et legemiddel mot allergisk rhinitt og/eller tegn og symptomer på nesepolypper.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Budesonid Sandoz nesespray, 32 og 64 mcg/dose, 120x1 doser og 120x3 doser. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger som inneholder 10 ml og 2x10 ml. Disse pakningsstørrelsene avviker fra pakninger som har markedsføringstillatelse og er godkjent for ordinært salg i Norge.

Vedtaket er gyldig til 15.01.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Budesonid Sandoz nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med budesonid på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med tilsvarende Budesonid Sandoz nesespray.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Budesonid Sandoz nesespray ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med budesonid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Budesonid Sandoz nesespray kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med budesonid nesespray dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Budesonid Sandoz nesespray som inneholder [virkestoff] kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: R97, R99

  • ICD: J30, J33

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 25.08.2023

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.01.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@legemiddelverket.no