Til hovedinnhold

Vilkår på LegemiddelVirkestoff

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Viser til driftsmelding utsendt 24.01.2022 10 dagers gyldighet på antibiotikaresepter.

Fra 1. februar leverte FEST redusert gyldighetstid på antibiotika. Per i dag ligger det ikke referanse til vilkår fra Legemiddelvirkestoff i FEST. Ved virkestoffrekvirering av antibiotika er det en forutsetning at det er kobling til reseptgyldighet og vilkår:

  1. EPJ leverandør må sikre at reseptgyldighet fra LegemiddelMerkevare benyttes ved virkestofforskrivning.

  2. FEST skal levere vilkår direkte på virkestofforskrivning.

Vi planlegger derfor leveranse av vilkår på Legemiddelvirkestoff 2.kvartal 2022. Det vil legges ut testfiler i forkant.