Til hovedinnhold

10 dagers gyldighet på antibiotikaresepter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fra 1. februar vil FEST levere redusert gyldighetstid på antibiotika.

Som et virkemiddel for å oppnå lavere forbruk av antibiotika i helsetjenesten, ble 10 dagers gyldighet på hvite resepter innført i 2018. Fra 1. februar 2022 vil legen enklere kunne etterleve denne regelen med tilrettelagt funksjonalitet i forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) og i legenes journalsystemer (EPJ).

I FEST leveres derfor en ny ‘default’ reseptgyldighet på 10dager på de antibiotika som er omfattet av ordningen (J01*), i tillegg til et strukturert vilkår som angir atresepter som har refusjon skal ha ett års gyldighet. Det strukturerte vilkåret skal brukes til åautomatisk gi resepten ett års gyldighet dersom legen velger refusjon i journalsystemet.