Til hovedinnhold

Klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. Legemidlene som undersøkes kan både være nye legemidler, og godkjente legemidler som allerede selges i Norge.

Gjennomføring av kliniske utprøvinger av god kvalitet bidrar til kunnskap om eksisterende legemidler og grunnlaget for godkjenningen av nye, effektive og trygge legemidler.

Kontakt oss

Enhet for klinisk utprøving og innovasjon

22 89 77 00

klut@legemiddelverket.no