Til hovedinnhold

Årsrapporter om bivirkninger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket publiserer årlig en rapport der nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt foregående år oppsummeres, og viktige bivirkningshendelser omtales.

Bivirkningsrapporten utarbeides av Legemiddelverket i samarbeid med de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) og Folkehelseinstituttets avdeling for vaksiner.

På grunn av stort antall bivirkningsmeldinger knyttet til Covid-19 vaksinasjon, har Legemiddelverket fortsatt ubehandlede meldinger fra 2021 og 2022. Alle meldingene for et år må behandles før en årsrapport kan utarbeides. Under pandemien har Legemiddelverket prioritert å saksbehandle meldinger som er alvorlige. Alle de ubehandlede meldingene fra 2021 og 2022 har gjennomgått en prioritering og er klassifisert som lite alvorlige.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no