Til hovedinnhold

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er meldt mangel på Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon «Actavis» frem til 31.07.2024. Etter denne datoen vil legemiddelet bli fjernet fra markedet.

Stesolid injeksjonsvæske inneholder virkestoffet diazepam som virker beroligende, angstdempende og muskelavslappende. Stesolid injeksjonsvæske brukes ved behov for rask effekt av diazepam i behandling av akutte uro- og angsttilstander, ved feberkramper hos barn, forebyggende mot feberkramper, epileptiske anfall eller andre krampetilstander. Stesolid injeksjonsvæske brukes også som beroligende middel før ubehagelige undersøkelser, operative inngrep og som innledning til narkose.

Legemidler som kan brukes istedet

Legemiddelverket tillater Actavis å selge tyske pakninger med Diazepam-Lipuro, som er alternativet til Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon 10 x 2 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2024.

Legemiddelverket tillater i tillegg at apotek leverer ut utenlandske pakninger med diazepam i injiserbar oppløsning (diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske), som er alternativet til Stesolid injeksjonsvæske 10 x 2 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. På grunn av mangelpå diazepam injeksjonsvæske til mennesker er det spesielt viktig at veterinærer rekvirerer veterinærpreparat med diazepam.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Stesolid injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diazepam på apoteket.

 • På grunn av begrenset tilgang til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske,

  emulsjon

  , er det godkjent med diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske,

  oppløsning

  som alternativ. Dette er en vandig løsning som kan inneholde andre hjelpestoffer som propylenglycol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med diazepam injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en kopi av

  norsk pakningsvedlegg for Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diazepam. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette. Diazepam 5 mg/ml injeksjonsvæske,

  oppløsning

  er en vandig løsning som i tillegg kan inneholde propylenglykol, etanol og benzylalkohol. Vær oppmerksom på at benzylalkohol kan gi skadelige effekter hos nyfødte og premature barn.

 • Kontaktlege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • Tillatelsen til utlevering av utenlandske pakninger av Stesolid injeksjonsvæske uten søknad om godkjenningsfritak gjelder ikke for bruk til dyr.

Råd til pasienter

 • Følgrådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisineneskal brukes.

 • På grunn av mangelen på Stesolid injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diazepam injeksjonsvæske på apoteket.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakningertilsvarende Stesolid injeksjonsvæske som inneholder diazepam kanutleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere deutenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 iFarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -90.

  • ICD: -90.

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 03.04.2020

Legemiddelverkets tillatelse til apotek til salg av utenlandske pakninger er gyldig til 01.09.2023.

Legemiddelverkets tillatelse til Actavis til salg av tyske pakninger er gyldig til 01.09.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

mangelforebygging@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@legemiddelverket.no