Til hovedinnhold

Mangel på Azitromax pulver til mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til salg av utenlandske pakninger til 01.12.2023

Det er mangel på Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml "Pfizer". Ny forsyning er nå forventet tilgjengelig fra 31.08.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Pakninger det er mangel på

Azitromax inneholder virkestoffet azitromycin og er et makrolidantibiotikum.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml, 15 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.12.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Azitromax pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet azitromycin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Azitromax pulver til mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Azitromax ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet azitromycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Azitromax pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med azitromycin pulver til mikstur dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml som inneholder virkestoffet azitromycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -51, -90, A87, B99, R78, R79, R81, R95, R96, T99
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.06.2023

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@legemiddelverket.no