Til hovedinnhold

Legemiddeldetaljistavgift

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelomsetningsavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddeldetaljistavgift.

Alle som har grossisttillatelse, og importerende apotek som har hatt avgiftspliktig legemiddelomsetning i løpet av avgiftsåret, skal betale legemiddeldetaljistavgift. Avgiften dekker blant annet tilskudd til fraktrefusjon av legemidler, drift av RELIS-enhetene, stipendier og tilskudd til apotek.

Skjema og veileder:

 

Spørsmål og utfylte innberetningsskjema sendes til:

detaljistavgift@legemiddelverket.no

Tidligere skjema: