Til hovedinnhold

EØS-tilvirkere og EØS-grossister som utøver grossistvirksomhet i Norge

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Overview of companies performing wholesaler activities in Norway based on a Manufacturing and Importation Authorisation (MIA) or a Wholesaler Distribution Authorisation (WDA) issued by a National Competent Authority within the EU/EEA.

Oversikt pr 29. november 2023 (xlsx)

EudraGMDP-databasen (Europeisk fellesdatabase som inneholder tilvirkertillatelser, grossisttillatelser og GMP-/GDP-sertifikater utstedt av legemiddelmyndighetene i EØS-området)

Kontakt oss

Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

22 89 77 00

tillatelser@legemiddelverket.no