Til hovedinnhold

Standarder

Publisert:

Endringer

Her finnes oversikt over alle standarder som finnes i Ph. Eur. og Standard Terms. Det gjelder Legemiddelformmonografier, Generelle monografier, Referansestandarder, monografier for homøopatiske preparater, radioaktive preparater, tråder til human- og veterinærmedisinsk bruk og vaksiner til human- og veterinærmedisinsk bruk. Samt kobling til Databasen for monografier.

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@legemiddelverket.no