Til hovedinnhold

Mangel på Rocaltrol

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Rocaltrol 0,25mcg kapsler «Atnahs» og «2Care4». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra hhv 14.12.2023 og 31.12.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer og økt salg, utilstrekkelig forsyning.

​​​​​​​​Rocaltrol inneholder virkestoffet kalsitriol og er et D3-vitaminpreparat. 

Legemidler som kan brukes i stedet

​Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Rocaltrol kapsler, 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.  

Vedtaket er gyldig til 01.02.2024. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Rocaltrol kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsitriol på apoteket. 
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Rocaltrol kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kalsitriol kapsler dersom de kan skaffes.   

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

 • ​Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Rocaltrol kapsler  som inneholder kalsitriol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.
 • ​For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.  
 • For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:  

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -51, A87, T99, U99
  • ICD: E20, E89.2, N25, Z94 
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.10.2023 

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2024 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@legemiddelverket.no