Til hovedinnhold

Tilsyn med blodbankar

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens legemiddelverk er tilsynsmyndigheit for tapping av blod og tilverking av blod og blodkomponentar.

Blodbankane har to oppgåver:

  • Tapping av blod og tilverking av blod og blodkomponentar

  • Lagring og utlevering av bruksferdig blod og blodkomponentar

Statens legemiddelverk fører tilsyn med tapping av blod og tilverking, lagring og utlevering av bruksferdig blod og blodkomponentar.Legemiddelverket fører tilsyn med kvar blodbank annakvart år. Tilsynet dekker òg tilverking av plasma som vert brukt av farmasøytisk industri.

Helsedirektoratet godkjenner blodbankar.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@legemiddelverket.no