Til hovedinnhold

Mangel på Prednisolon 20 mg tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Prednisolon Alternova 20 mg tabletter «Alternova». Mangelen skyldes forsinket levering.

Prednisolon inneholder virkestoffet prednisolon og brukes der antiinflammatorisk og immunsuppresiv effekt tilsiktes. Prednisolon brukes også i enkelte tilfeller mot allergisk konjunktivitt.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Prednisolon er forventet tilgjengelig fra 16.06.2023. Dette gjelder for begge pakningsstørrelsene:

 • Prednisolon Alternova 20 mg tabletter, 25 stk.

 • Prednisolon Alternova 20 mg tabletter, 100 stk.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Prednisolon 20 mg tabletter.

Legemiddelverketstyrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Prednisolon 20 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med prednisolon på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Prednisolon 20 mg tabletter.

 • Gi kunden en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Prednisolon

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med prednisolon. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangelen på Prednisolon tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med prednisolon tabletter dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Prednisolon 20 mg tabletter, som inneholder prednisolon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ed registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -50, -51, -53, -81, -90, A87, B82, B83, B99, D84, D94, D97, F73, L88, L99, N99, R95, R96, R97, R99, S86, S87, S88, S89, S91, S99, T99, U88.

  • ICD: -30, -50, -53, -81, -90, D59, D69.3, D80, D81, D82, D83, D84, D86, E23, E25, E27, E84, E89.6, G70.0, H20, H30, J30, J43, J44, J45, J84, K20, K50, K51, K70, K72, K74, K75.4, L20, L21, L22, L23, L24, L40, M05, M06, M07, M08, M13.0, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05, Z94.

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 02.12.2021.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no