Til hovedinnhold

Mangel på Niferex dråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Niferex dråper 30mg/ml «UCB». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 13.11.2025. Mangelen skyldes produksjonsproblemer

Niferex inneholder virkestoffet ferroglysinsulfat og er et legemiddel mot jernmangel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater UCB å selge pakninger tilsvarende Niferex dråper, 30 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.03.2024

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Niferex dråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ferroglysinsulfat på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Niferex dråper.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Niferex

  ved utlevering av utenlandsk pakning

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ferroglysinsulfat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Niferex dråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ferroglysinsulfat dråper dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no