Til hovedinnhold

Webinarer om medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket avholder webinarer om medisinsk utstyr. Her finner du oversikt over planlagte webinarer og opptak og presentasjoner av de som er gjennomført.

Innhold på siden

  Planlagte webinarer 

   

  10. januar: Anskaffelser av medisinsk utstyr 

  24. januar: Nytt regelverk for produkter uten medisinsk formål  

  7. februar: Klinisk utprøving av medisinsk utstyr i samarbeid med REK KULMU

  14. februar: Når programvare er medisinsk utstyr  

  Lenke til påmelding og ytterligere detaljer kommer.

  Gjennomførte webinarer

  Samsvarserklæring av medisinsk utstyr

  I dette webinaret vil du få en introduksjon om hva en samsvarserklæring er. Du vil blant annet få høre om:

  • Hva slags utstyr skal ha samsvarserklæring? 

  • Hvem utsteder en samsvarserklæring? 

  • Hva skal en samsvarserklæring inneholde? 

  • Hvilken informasjon i en samsvarserklæring er viktig for importører og distributører å sjekke. ​

  ​Opptak av webinaret (YouTube)

  Presentasjon (PDF)

  Individuelt tilpasset medisinsk utstyr

  I dette webinaret vil du få introduksjon til individuelt tilpasset medisi​nsk utstyr. Du vil blant annet få høre om: 

  • Hvilke krav stilles til produsenter av individuelt tilpasset medisinsk utstyr? 

  • Hva skal kvalitetsstyringssystemet omfatte? 

  • Hva skal erklæringen for utstyret som produseres inneholde? 

  Opptak av webinaret (YouTube)

  Presentasjon (PDF)

  Introduksjon til medisinsk utstyr

  I dette webinaret vil du få en introduksjon til medisinsk utstyr. Du vil blant annet få svar på disse spørsmålene:

  • Hva er medisinsk utstyr?

  • Godkjenner Legemiddelverket medisinsk utstyr?

  • Hva betyr det at et utstyr er CE-merket?

  • Hva er et meldt organ?

  • Hvem kan selge medisinsk utstyr?

  Opptak av webinaret (YouTube)

  Presentasjoner (PDF)

  Webinaret ble holdt 24. mai 2023

  Regelverket for in vitro-diagnostisk utstyr (IVDR)

  Temaet for webinaret er det nye EU-regelverket for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Du vil blant annet høre om:

  • De viktigste nyvinningene i regelverket

  • klassifisering,

  • Ytelsesstudier

  • Sporbarhet

  • Status for utpeking av meldte organer under IVDR i Europa.

  Opptak av webinaretWebinaret ble holdt 31. mars 2022

  Rollen som importør og distributør av medisinsk utstyr

  I dette webinaret vil du få en introduksjon til rollen som importør og distributør av medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om:

  • Hvem som kan være importør og distributør av medisinsk utstyr

  • Hvilke krav stilles til importører og distributører

  • Hva det innebærer å være importør eller distributør

  • Ofte stilte spørsmål om importør- og distributørrollen

  Opptak av webinaret (Youtube)

  Presentasjoner (PDF)Webinaret ble holdt 7. juni 2023

  Merking av medisinsk utstyr

  I dette webinaret vil du få en introduksjon til merking av medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om:

  • Prinsippene bak reglene om merking

  • Ulike symboler for merking

  • Riktig bruk av CE-merket

  • Språkkrav i Norge

  Opptak av webinaret (Youtube)

  Presentasjoner (PDF)Webinaret ble holdt 14. juni 2023

  Reprosessering av medisinsk utstyr

  I dette webinaret vil du få en introduksjon til reprosessering av medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om:

  • Kravene til reprosessering av brukt medisinsk utstyr

  • Hva som gjelder for reprosessering av medisinsk engangsutstyr

  • Hvor du finner relevant informasjon i utstyrets merking og bruksanvisning

  • Ofte stilte spørsmål om reprosessering av medisinsk utstyr

  Opptak av webinaret (YouTube)

  Presentasjoner (PDF)Webinaret ble holdt 31. mai 2023

  Egentilvirkning av medisinsk utstyr (In-house)

  Legemiddelverket holdt webinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr, såkalt in house-produksjon.

  Stor interesse

  Det har vært stor interesse for reglene om egentilvirkning av medisinsk utstyr, og særlig in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. I januar 2023 kom endelig EUs veileder til MDR og IVDR artikkel 5 nummer 5, og Legemiddelverket publiserte samtidig en tilhørende norsk veileder

  - De nye reglene er viktige for norske sykehus, helseinstitusjoner og pasienter. Vi håper å nå ut til mange med webinaret for å bidra til økt kunnskap og forståelse om hva som nå gjelder, sier enhetsleder Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket.

  Program

  Legemiddelverket snakket om regelverket, de nye veilederne om egentilvirkning og rollen som fag- og tilsynsmyndighet. Webinaret er i hovedsak rettet mot de som egentilvirker in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVD), men vil også være relevant for de som jobber med øvrig medisinsk utstyr.

  - Vi har lenge merket behov for informasjon og veiledning på dette området. Det er særlig sykehuslaboratoriene som har kontaktet oss med spørsmål og tanker om regelverket. For å gjøre det mest mulig relevant, snakket vi ikke bare om regelverket i teorien, men også hvordan det praktiseres i helsetjenesten.

  Derfor deltok også Rolf. A Klaasen, enhetsleder og farmasøyt Ph.d.. Han jobber ved klinikk for laboratoriemedisin, avdeling for medisinsk biokjemi i enhet for spesialanalyser ved Radiumhospitalet. Klaasen vil snakke om egentilvirkning og IVDR fra perspektivet til et sykehuslaboratorium.

  Opptak av webinaret (ekstern side)

  Legemiddelverkets presentasjon (pdf)Rolf A. Klaasens presentasjon (pdf)

  Webinaret ble holdt 13. april 2023

  Pasientsikkerhet og det nye regelverket (EU-Kommisjonen)

  Webinar i regi av EU-Kommisjonen:

  Patients – Safe and performant Medical Devices

  Opptak av webinaretWebinaret ble holdt 7. mai 2021

  Meldeplikt for helsetjenesten

  I dette webinaret vil du lære om helsetjenestens plikt til å melde om alvorlige hendelser med medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om:

  • Hvem som er omfattet av meldeplikten

  • Hvilke hendelser som skal meldes

  • Hvordan hendelser skal meldes

  • Hvorfor det er viktig å melde om alvorlige hendelser med medisinsk utstyr

  Opptak av webinaret

  Presentasjoner (PDF)Webinaret ble holdt 21. juni 2023

  Kontakt oss

  Enheter for medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no