Til hovedinnhold

Offentlig finansiering og pris på legemidler

Legemiddelverket vurderer om legemidler er kostnadseffektive, fastsetter maksimalpriser på legemidler og administrerer ordningen med medisinbytte i apotek (generisk bytte).

Kontakt oss

Statens legemiddelverk

22 89 77 00

post@legemiddelverket.no