Til hovedinnhold

Mangel på Detrusitol SR depotkapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler "Upjohn" grunnet produksjonsproblemer. Ny forsyning er ytterligere forsinket og forventes nå tilgjengelig fra 30.06.2023.

Detrusitol brukes til symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasient med overaktiv blære.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut depotkapsler med tolterodin 4 mg i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Detrusitol SR 4 mg depotkapsler.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandskepakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Detrustiol SR depotkapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tolterodin på apoteket.

 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut én pakning per kunde.

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med tolterodin depotkapsler.

 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.

 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Detrusitol SR depotkapsler ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Apotekene bør påføre etiketten at legemiddelet er byttet ut.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tolterodin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette

 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

 • På grunn av mangel på Detrusitol SR depotkapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tolterodin depotkapsler, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.

 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel, må du eller apoteket kontakte lege for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med tolterodin depotkapsler kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

ICPC: U04

  • ICD: N39.4

  • TK.nummer: 0366

  • Vedtaksdato: 30.01.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.09.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@legemiddelverket.no