Til hovedinnhold

Klassifisering av gassprodukter til medisinsk bruk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Produktets klassifisering avgjør om produktet skal importeres, tilvirkes og omsettes i henhold til regelverket for medisinsk utstyr eller regelverket for legemidler.

Klassifisering på bakgrunn av gassart

Legemiddelverket har så langt ikke funnet grunnlag for å klassifisere gassprodukter som legemidler på bakgrunn av innhold. Gassprodukter til medisinsk bruk vil således bli klassifisert på bakgrunn av hvordan produktene merkes og/eller markedsføres.

Merking

Merking av gassprodukt med ”Medisinsk gass” eller ”Medisinsk kvalitet” vil alltid medføre at produktet er et legemiddel.

Markedsføring

Markedsføring av gassprodukter med medisinske påstander medfører at produktet vil være enten legemiddel eller medisinsk utstyr.

Skillet baserer seg på hvilken virkningsmekanisme som ligger til grunn for produktets markedsførte bruk. Dersom produktets markedsførte bruk forutsetter en farmakologisk virkningsmekanisme vil produktet være et legemiddel. Dersom produktets markedsførte bruk forutsetter en fysisk virkningsmekanisme vil det være et medisinsk utstyr. Eksempler på fysisk virkningsmekanisme er blant annet i de tilfeller hvor markedsført bruk baserer seg på trykkegenskaper eller temperatur.

Tidligere klassifisering i andre EØS-land

Dersom produktet har vært klassifisert i andre EØS-land tidligere vil dette bli tillagt stor vekt ved en klassifisering i Norge.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

klassifisering@legemiddelverket.no