Til hovedinnhold

Apotekavanse

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Maksimal apotekavanse på reseptpliktige legemidler til mennesker er regulert.

Fra 17.12.2021 har Legemiddelverket fastsatt en arbeidspris på kr 153,00 for utlevering av legemidler til behandling av Covid-19, vedtatt av Helsedirektoratet. Arbeidsprisen er midlertidig og vil kunne endres når prisnivå og ev. andre sentrale forhold endrer seg.

Følgende maksimale avansesatser gjelder for reseptpliktige legemidler fra 1. juli 2019:

  • 2,0 % av apotekets innkjøpspris (AIP)

  • Kronetillegg kr 29,00 per pakning

  • Kjølevaretillegg 0,5 % av AIP

  • Tillegg for A/B-preparater kr 19,00 per pakning

Mer om apotekavansen, avansen for legemidler med godkjenningsfritak, farmasøytiske spesialpreparater eller apotektilvirkede/veterinære legemidler er beskrevet i om apotekavansen 2023.

For å beregne apotekets maksimale utsalgspris (AUP) fra AIP brukes en AUP-beregning fra og med 1.7.2019 med kopierbar formel (oppdatert 24.06.2019).

Hvis du ønsker å beregne AIP på basis av AUP, kan du laste ned denne AIP AUP-beregning - med forklaring fra og med 1.7.2019 (oppdatert 08.07.2019).

Evaluering av apotekavansen

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Legemiddelverket evaluert apotekavansen flere ganger, senest i 2020:

Kontakt oss

Enhet for pris og markedsanalyse

22 89 77 00

prisinformasjon@legemiddelverket.no