Til hovedinnhold

Mangel på Estalis

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Estalis depotplaster. Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 05.05.2023. Mangelen skyldes økt salg og utilstrekkelig forsyning.

Estalis inneholder virkestoffet østradiol og noretisteron. Dette legemidlet brukes i hormonsubstitusjonsbehandling ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Estalis depotplaster 24 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Estalis depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol/noretisteron på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Estalis depotplaster.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Estalis ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol/noretisteron. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Estalis depotplaster kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol/noretisteron depotplaster dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Estalis depotplaster som inneholder østradiol/noretisteron kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: A87, A90, T99

  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 29.11.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no