Til hovedinnhold

Legemiddelleverandøravgift

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelkontrollavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddelleverandøravgift.

Innehaver av markedsføringstillatelse i Norge skal betale legemiddelleverandøravgift. Avgiften skal blant annet dekke utgifter til kvalitetskontroll, informasjon, veiledning og tilsyn. For mer informasjon, se veileder under.

 

Skjema og veileder for MT-innehaver:

 

Spørsmål og utfylte innberetningsskjema sendes til: leverandoravgift@legemiddelverket.no.