Til hovedinnhold

Mangel på Avamys nesespray

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Avamys nesespray «GSK». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 31.12.2023. Mangelen skyldes kapasitetutfordringer.

Avamys inneholder virkestoffet flutikasonfuroat og er et legemiddel som brukes i behandling av symptomer på allergisk rhinitt.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Avamys nesespray 27,5 mikrog/dose, 120 doser. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.02.2024

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Avamys nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med flutikasonfuroat på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med

  Avamys nesespray

  .

 • Gi pasienten en kopi av

  norsk pakningsvedlegg

  av

  Avamys nesespray

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med

  flutikasonfuroat

  . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på

  Avamys nesespray

  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  flutikasonfuroat

  dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Avamys nesespray som inneholder flutikasonfuroat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: R97

  • ICD: J30

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 05.06.2023

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.02.2024

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no