Til hovedinnhold

Laboratoriekontroll av legemiddel

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket utfører laboratoriekontroll av legemiddel for nasjonale og internasjonale aktørar.

Legemiddelverket ufører analyse av legemiddel på oppdrag frå RELIS, Helsedirektoratet, legar, apotek, Tolletaten, Politiet og andre avdelinger ved Legemiddelverket. På oppdrag frå Mattilsynet analyserer Legemiddelverket kosttilskot ved mistanke om ulovlig tilsetting av legemiddel.

Privatpersonar som mistenker feil ved legemiddel må vende seg til legen sin eller bruke meldeskjema for pasientar.

Internasjonalt

Legemiddelverket bidrar til legemiddelkontroll i EU/EØS ved gjensidig utveksling av prøver og fagleg samarbeid med andre offisielle medisinske kontrollaboratorier (OMCL-nettverk). OMCL-nettverket sørgjer for arbeidsdeling mellom laboratorier slik at analysekapasitet for kvalitetskontroll vert utnytta best mulig.

Informasjonsbrosjyre om The European Network of Official Medicines Control Laboratories (OMCLs)

Forespørsel om laboratoriekontroll

Ved ønske om laboratoriekontroll av legemiddel kontakt Legemiddelverket per e-post eller telefon.

Kontakt oss

Per Vidar Syversen

Enhet: Laboratoriet

99269548

per.vidar.syversen@legemiddelverket.no