Til hovedinnhold

Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker syv meldte dødsfall nøye for å vurdere om det er en sammenheng med koronavaksinen.

Under pandemivaksineringen overvåker Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet bivirkninger som meldes inn fortløpende, og reagerer raskt ved mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger. Per fredag 8. januar har vi mottatt syv meldinger om dødsfall som skjedde noen dager etter vaksinering.

Det er foreløpig beboere på utvalgte sykehjem som har fått koronavaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer). 

- Nå vaksineres de aller svakeste og mest utsatte, som har alvorlige sykdommer. Da vil det sannsynligvis skje dødsfall tett opp til vaksinasjonstidspunktet.  Vi må da vurdere om det er vaksinen som er årsaken til dødsfallet, eller om det er en tilfeldighet at det skjer så kort tid etter vaksinering, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

På norske sykehjem dør det omlag 400 personer i uken. Folkehelseinstituttet overvåker dødelighet i den norske befolkningen. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet følger opp alle meldinger om mistenkt bivirkninger, inklusive dødsfall, for å vurdere årsakssammenheng.

Comirnaty og bivirkninger

Studiene som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen av vaksinen inkluderer ikke personer over 85 år. Derfor vet vi lite om hvordan eventuelle bivirkninger vil påvirke de aller eldste. Vi antar at eventuelle bivirkninger vil være de samme hos de eldste som i yngre aldersgrupper. Dette er noe vi følger nøye med på. 

Den vanligste bivirkningen av vaksinen er smerter på stikkstedet, noe mer enn 80 prosent av de som vaksineres vil oppleve. Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger, kvalme, oppkast, diare og feber. Reaksjonene kan være ubehagelige, men går over etter noen dager. Etter at vaksinen er tatt i bruk i Storbritannia og USA, er det meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner.

De fleste bivirkninger oppstår kort tid etter vaksinering, og går over etter noen dager. Selv om man har testet de nye vaksinene i store studier med mange deltakere, vil man aldri kunne sikre seg helt mot ukjente bivirkninger.

Det er viktig at hvis de vaksinerte får kraftige bivirkninger så må de få nødvendig behandling, som for eksempel febernedsettende, nok å drikke etc.

Les mer om hva vi vet og ikke vet om Comirnaty-vaksinen

Les mer om bivirkningsovervåking av koronavaksiner