Til hovedinnhold

Legemiddelgodkjenning

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Vi tilbyr råd og veiledning i alle faser av legemiddelets livsløp på bakgrunn av vår generelle vitenskapelige/regulatoriske ekspertise.

Vitenskapelig veiledning omfatter blant annet spørsmål innen farmakovigilans, som risikominimeringstiltak, sikkerhetsstudier etter MT og spørsmål rundt reseptstatus og reklassifisering.

I tillegg tilbyr vi veiledning ved regulatoriske spørsmål som for eksempel ulike godkjenningsprosedyrer og søkegrunnlag, samt korrekt innsendelse og saksgang for de ulike trinnene i godkjenning av legemidler i alle prosedyrer:

  • Søknad om markedsføringstillatelse, endring og fornyelse

  • Når Norge er tiltenkt et utredningsansvar – i form av nasjonale søknader eller når vi er Reference Member State (RMS) kan regulatoriske spørsmål rettes til mt@legemiddelverket.no.

  • Når Norge er inkludert i prosedyrene, som såkalt berørt land eller «Member State», kan man sende henvendelsene til mt@legemiddelverket.no.

  • Spørsmål om utstedelse av markedsføringstillatelse og kvalitetssikring av produktinformasjon kan sendes til pi@legemiddelverket.no. Dette gjelder også henvendelse om parallellimport og sunset clause.

  • Korrekt format på innsendelse av søknader, eksempelvis elektronisk innsendelse eller teknisk validering. Spørsmål rettes til: post@legemiddelverket.no.

Se våre nettsider om godkjenning og oppfølging av markedsføringstillatelse.

Kontakt oss

Råd- og veiledningstjenesten

22 89 77 00

ask-us@legemiddelverket.no