Til hovedinnhold

Offentleg journal

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Vi har plikt til å gi deg innsyn i dokument når desse ikkje inneheld opplysningar som er underlagt teieplikt eller er unntatt innsyn av andre årsaker. Du skal få svar på innsynskrav seinast tre arbeidsdagar etter at vi har mottatt kravet.

Du kan be om innsyn via nettstaden E-innsyn.no. Dette er ei felles publiseringsteneste for offentlege verksemder, og vert forvalta av Digitaliseringsdirektoratet.

Kontakt oss

Statens legemiddelverk

22 89 77 00

post@legemiddelverket.no