Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 11. april 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at nesten 12,4 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 61 847 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 58 956 meldinger behandlet. 7 818 er klassifisert som alvorlige og 51 138 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At helsepersonell eller pasient har meldt om en mistenkt bivirkning betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere. 

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger.  Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering. 

Det settes for tiden få vaksinedoser og vi får færre meldinger, men vi jobber fortsatt med bivirkningsovervåking. Alle meldinger, også de lite alvorlige, skal saksbehandles.

Rapport med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (basert på bivirkningsmeldinger som er mottatt og behandlet innen 11. april 2023)

Langvarige plager

Så langt er det ikke oppdaget bivirkninger som oppstår lang tid etter vaksinasjon. Det er heller ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og langvarig plager, som utmattelse eller hodepine. Med langvarige plager mener vi plager som har vart mer enn tre måneder.

- De som opplever langvarige plager etter vaksinering, bør kontakte fastlegen for å få helsehjelp og en vurdering av mulige årsaker. Dersom det er mistanke om bivirkning, kan leger bidra til god bivirkningsovervåking ved å gi fyldige og presise beskrivelser i meldingene, sier overlege Ingrid Aas.

Nasjonalt helseregister

Bivirkningsregisteret er et nasjonalt helseregister og kan kobles med data fra andre registre. Folkehelseinstituttet (FHI) bistår Legemiddelverket med å undersøke bivirkningssignaler ved hjelp av helseregisterdata og befolkningsundersøkelser.

FHI gjennomfører store undersøkelser der befolkningen regelmessig svarer på spørsmål om blant annet utmattelsestilstander, menstruasjonsforstyrrelser, langvarig hodepine og andre vedvarende symptomer etter vaksinasjon. Slike undersøkelser kan vise om det har vært økt forekomst av langvarige symptomer etter vaksinering.

Les mer om hvordan vi jobber:

Se informasjon om hvordan du melder bivirkninger:

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no