Til hovedinnhold

Legemiddelsøk: Manglende og/eller utdaterte preparatomtaler for sentralt godkjente veterinære legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​​Det er problemer med visning av nye og/eller endrede preparatomtaler i Legemiddelsøk. Benytt den nye EU-databasen Union Product Database (UPD) for å se oppdatert preparatomtale for veterinære legemidler godkjent i sentral prosedyre.

I Legemiddelsøk har Legemiddelverket frem til nylig lenket til publiserte preparatomtaler som ligger på nettstedet til europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

EMA har flyttet publisering av preparatomtaler for veterinære legemidler til den nye EU-databasen Union Product Database (UPD). Det betyr at preparatomtaler fremover kun blir oppdatert i UPD. Dette medfører at noen av lenkene i Legemiddelsøk kan vise manglende og/eller utdatert preparatomtale for legemidler som nylig har fått markedsføringstillatelse eller som nylig har fått en oppdatering. Det er derfor viktig at UPD benyttes for informasjon om preparatomtalen for veterinærpreparater godkjent i sentral prosedyre.

Slik finner du riktig preparatomtale

Du kan søke etter preparater på UPD sine nettsider. Disse nettsidene er dessverre ikke så brukervennlige. Legemiddelverket har derfor laget en oversikt over samtlige preparater hvor oppdatert produktinformasjonen ikke finnes i Legemiddelsøk.

Se oversikt over preparater som mangler oppdatert produktinformasjon i Legemiddelsøk (excel-fil)

Hvis preparatet ikke er i denne listen, kan Legemiddelsøk benyttes.

Søk opp preparatet du er ute etter og trykk på UPD-URL for å komme direkte til preparat-siden i UPD. Nederst på preparat-siden finnes produktinformasjon på alle språk.

Det er foreløpig to kolonner i Excel listen da norsk produktinformasjon kan være vanskelig å identifisere på norsk side (URL fra kolonne «B»). Kolonne «C» viser UPD-URL til engelsk side hvor norsk produktinformasjon kan identifiseres ved å finne dokumentet med språkkode «NB» i «boks» etter enten filnavn eller «Combined file of all documents».

Vær oppmerksom på at preparat-siden det lenkes til kan være for en annen legemiddelform eller styrke enn den du er ute etter. Dette kan du se bort ifra fordi preparatomtaler for legemidler godkjent i sentral prosedyre har alle legemiddelformer og styrker samlet i ett og samme dokument.

Ved problemer i UPD vennligst ta kontakt med UPD.NoMA@legemiddelverket.no.

Andre godkjenningsprosedyrer ikke berørt

Veterinære preparater som er godkjent i andre godkjenningsprosedyrer (nasjonal, gjensidig anerkjennende og desentralisert prosedyre) er oppdatert i Legemiddelsøk.

Gjelder også Felleskatalogen

Felleskatalogen har fått levert lenke til produktinformasjon hos EMA via legemiddelverket. Felleskatalogen vil endre lenkene til å gå direkte til preparatsidene i UPD, men det vil si at samme problem for direktevisning av produktinformasjon gjelder også hos Felleskatalogen for de berørte preparatene.