Til hovedinnhold

Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven, apotekloven og folketrygdloven

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til forskriftsbestemmelser om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a.

Det foreslås også å fastsette hjemmel for overtredelsesgebyr etter legemiddelloven § 28 a jf. § 10 første ledd første punktum jf. forskrift 18.12.2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) § 8-6 første ledd bokstav a, i legemiddelforskriften. Oppsummert foreslås det: 1) individuell utmåling av overtredelsesgebyr mot foretak og fysiske personer, og 2) øvre utmålingsrammer fastsatt i bestemte antall folketrygdens grunnbeløp (G).

Høringssvar sendes til: post@legemiddelverket.no og merkes med referansenummeret 21/06731. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen er 1. juli 2021.

Høringsdokumenter:

 

Høringssvar:

 

Se flere nyheter