Til hovedinnhold

Endret tilbakeholdelsestid for Reeleze vet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemidlet Releeze vet mot lakselus har fått endret tilbakeholdelsestid fra 105 døgngrader til 210 døgngrader. Dette er en konsekvens av at virkestoffet diflubenzuron har fått endret maksimal restmengdekonsentrasjon (MRL) fra 1000 µg/kg til 10 µg/kg.

Etter bruk av legemidler på matproduserende dyr, kan dyrene inneholde rester av legemiddelet. For alle legemidler til matproduserende dyr settes det derfor en tidsgrense (tilbakeholdelsestid) fra dyr er behandlet med et legemiddel til de kan slaktes eller det kan leveres næringsmidler som melk og egg.

Tilbakeholdelsestiden blir satt etter undersøkelser av hvor lang tid det tar før legemiddelkonsentrasjonen er under den maksimumsverdien (MRL) som er satt for den aktuelle næringsmiddeltypen (f.eks. kjøtt, melk, eller egg).

Reeleze vet er et antiparasittmiddel til bruk mot lakselus på oppdrettslaks. På grunn av endret MRL for virkestoffet diflubenzuron, fra 1000 µg/kg til 10 µg/kg, er tilbakeholdelsestiden for Reeleze vet endret fra 105 døgngrader til 210 døgngrader.

Les mer om legemidler og mattrygghet

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@legemiddelverket.no