Til hovedinnhold

EMA sier nei til markedsføringstillatelse for Lagevrio (molnupiravir)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har 23. februar 2023 anbefalt å avslå søknaden om markedsføringstillatelse for det antivirale legemidlet Lagevrio (molnupiravir) til behandling av covid-19.

Lagevrio ble utviklet for tidlig behandling av voksne med covid-19 som ikke hadde behov for oksygentilskudd og som hadde økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19.

Lagevrio er tabletter med virkestoffet molnupiravir. Molnupiravir fungerer som en falsk byggestein ved produksjon av RNA. Dette medfører tallrike mutasjoner i RNA, noe som hindrer covid-19-viruset i å formere seg.

Firmaet har gjennomført en studie med 1400 deltakere som fikk molnupiravir eller placebo kort tid etter påvist covid-19. Deltakerne var ikke vaksinert mot covid, men hadde minst én risikofaktor for å utvikle alvorlig covid-19.

EMAs vurdering

EMA har vurdert resultatene fra hovedstudien og andre observasjonsstudier. Basert på alle tilgjengelige data har EMA konkludert med at det ikke er dokumentert at Lagevrio reduserer risikoen for sykehusinnleggelse eller død, eller forkorter sykdomsforløpet hos pasienter med økt risiko for alvorlig covid-19. Det var heller ikke mulig å identifisere en gruppe pasienter som hadde nytte av behandlingen.

EMA har derfor konkludert med at det ikke er vist at nytte/risikoforholdet er positivt ved bruk av Lagevrio for behandling av covid-19.

Legemiddelfirmaet MSD har opplyst at de vil anke avgjørelsen, og be om at EMA gjør en ny vurdering.

Tidligere vurdering fra EMA basert på foreløpige data

Komitéen for humane legemidler (CHMP) i EMA gjorde i 2021 en vurdering av dataene som var tilgjengelige for Lagevrio.

EMAs anbefaling ble gitt på grunnlag av foreløpige data som inkluderte halvparten av deltakerne i hodestudien. Disse tydet på at risikoen for sykehusinnleggelse og død ble redusert. Les vurderingen på EMAs nettside .

Bruk i Norge

Det er Helsedirektoratet som gir anbefalinger om bruk av legemidler mot covid-19 i Norge.

Selv om Norge kjøpte inn flere tusen kurer med molnupiravir i 2021, har Helsedirektoratet hele tiden anbefalt at Lagevrio (molnupiravir) ikke bør brukes i Norge før EMA eventuelt godkjenner legemidlet.