Til hovedinnhold

Legemiddelverkets rolle innen veterinærmedisin

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av legemidler til dyr og overvåking av bivirkninger.

Vi vurderer dokumentasjon av kvalitet, sikkerhet og effekt og gjør en helhetlig nytte-/risikovurdering når produsenter søker om klinisk utprøvning, markedsføringstillatelse og endringer. Vi overvåker bivirkninger av legemidler og oppdaterer sikkerhetsinformasjon på bakgrunn av dette.

Alle som produserer, importerer og omsetter legemidler til dyr, må også ha godkjenning fra Legemiddelverket. Vi vurderer også søknader om forskrivning av legemidler som krever spesiell tillatelse til rekvirering.

Mattilsynet er ansvarlig myndighet for bruk av legemidlene og fører tilsyn med at dyrehelsepersonell bruker legemidler forsvarlig.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@legemiddelverket.no