Til hovedinnhold

Visse antimikrobielle substanser blir forbeholdt bruk på mennesker

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

En sekundærrettsakt til forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr, vil medføre at visse antimikrobielle substanser/grupper av antimikrobielle substanser blir forbeholdt bruk på mennesker.

Den europeiske listen over substanser overlapper til dels med den norske nasjonale listen over substanser med utleveringsbestemmelser som hindrer utlevering til bruk på dyr. Den europeiske listen inneholder også andre substanser, og disse "nye" substansene vil få samme norske utleveringsbestemmelser.

Endringene trer i kraft 9. februar 2023, og dette gjelder også i Norge. Fra denne datoen vil dermed flere antimikrobielle substanser/grupper av mikrobielle substanser være forbudt å bruke til dyr. Enkelte av de nye substansene finnes ikke som godkjent legemiddel.

Vær oppmerksom på at også substansen "amantadine", som per dags dato har et begrenset bruksområde innenfor smådyrmedisin, vil bli omfattet av dette forbudet.

Sekundærrettsakten skal også høres og blir implementert i forskrift om legemidler til dyr.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@legemiddelverket.no