Til hovedinnhold

Viktige forsiktighetsregler ved bruk av smerteplaster

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fentanyl depotplaster har i noen tilfeller falt av og festet seg til andre enn pasienten. Dette kan medføre farlige situasjoner, spesielt hos barn. Pasienter og omsorgspersonale må være ekstra oppmerksomme.

Fentanyl depotplaster (Durogesic, Fentayl Sandoz og Fentanyl ratiopharm) brukes i behandling av sterke, kroniske smerter, spesielt hos kreftpasienter. Plastrene er nesten gjennomsiktige, og kan være vanskelige å få øye på dersom de faller av pasienten. Dette har ført til at plasteret har blitt overført til andre personer, spesielt barn, som så har fått i seg fentanyl. I Europa har dette medført enkelte dødelige forgiftninger.

For å forebygge ytterlige tilfeller av dette vil plasterets utseende endres, slik at det blir lettere å få øye på. Frem til dette skjer er det svært viktig å være ekstra oppmerksom.

Råd til pasienter

  • Dersom plasteret fester seg til en annen person må det fjernes umiddelbart og lege må kontaktes øyeblikkelig.

  • Fest plasteret på et egnet sted og undersøk jevnlig at det sitter godt fast

  • Brukte plaster skal brettes slik at den klebrige siden av plasteret festes til seg selv og deretter kastes på en forsvarlig måte

  • Mistenkte bivirkninger, inkludert eksponering for andre enn pasienten, kan meldes via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Råd til leger og helsepersonell

  • Gi informasjonen nevnt over ved hver ny forskrivning eller ekspedisjon av fentanyl plaster

  • Mistenkte bivirkninger, inkludert eksponering for andre enn pasienten, meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell"-brev til landets apotek, allmennpraktiserende leger, leger med relevante spesialiteter og til hjemmetjenesten i kommunene.