Til hovedinnhold

Vanlige vaksinebivirkninger kan forverre sykdommer

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Akkurat som ved infeksjoner, kan vanlige forbigående vaksinereaksjoner slik som feber, oppkast og diaré, utløse symptomer eller forverre sykdom.

Her er en oversikt over noen tilstander der pasienten bør være ekstra oppmerksom de første dagene etter vaksinasjonen:

Diabetes (pasienter som bruker insulin)

Hva kan skje?Økt blodsukker, økt insulingbehov, ketoacidose

Tiltak:Hyppigere måling av blodsukker, justering av insulindose. Kontakt lege ved vedvarende høyt blodsukker.

Epilepsi

Hva kan skje?

Økt risiko for epileptiske anfall hos personer med tendens til feberutløste anfall

Tiltak:Ta febernedsettende (paracetamol) ved vaksinasjonen.

Addison’s sykdom

Hva kan skje?

Økt behov for steroider, utløsning av Addison-krise

Tiltak:Følge retningslinjene for forsterket behandling ved feber og sykdom (økt cortisoldose, øke drikke, øke saltinntak). Kontakt lege dersom disse tiltakene ikke virker godt nok – for eksempel ved slapphet, oppkast og uvelfølelse

Blodfortynnende legemiddel (gjelder warfarin, (Marevan))

Hva kan skje?

Endret effekt av blodfortynnende med økt blodfortynningsgrad (økt INR).

Tiltak:Ekstra INR-kontroll ved tegn på økt blodfortynning – blødninger fra tannkjøttet, neseblødninger og hudblødninger. Forbigående dosejustering kan være nødvendig. Kontakt lege for å få råd.

Hjertesvikt

Hva kan skje?Forverret hjertesvikt

Tiltak:Paracetamol ved feber, passe på væskebalansen ved oppkast og diare. Være oppmerksom på hevelse i bena. Kontakt lege dersom symptomene på hjertesvikt forverres.

Leddgikt, Bekhterevs sykdom m.fl.

Hva kan skje?

Økte symptomer med leddsmerter og leddstivhet

Tiltak:Dempe smerter og feber med paracetamol eller betennelsesdempende legemidler. Kontakte lege for å få råd ved kraftig forverrede symptomer.

Høyt blodtrykk

Hva kan skje?

Økning av blodtrykk etter vaksinasjon

Tiltak:Pasienter som måler blodtrykket selv, kan måle noen ganger ekstra. Andre pasienter bør være oppmerksom på symptomer som kan tyde på kraftig forhøyet blodtrykk – hodepine, tungpustethet, hoste, uklart syn. I slike tilfeller – kontakt lege for å få målt blodtrykket. Noen apotek måler også blodtrykk.