Til hovedinnhold

Temarapport fra tilsyn med nettapotek i 2020 og 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket gjennomførte i perioden desember 2020 til mai 2021 en serie med tilsyn med alle apotek som drev netthandel med legemidler. En rapport som sammenfatter erfaringer fra disse tilsynene er nå publisert.

Formålet med tilsynene var å påse at apotekene drives i tråd med regelverk som Legemiddelverket er tilsynsmyndighet for, med vekt på krav knyttet til drift av nettapotek. I tillegg ønsket Legemiddelverket å påse at nettapotekene drives med like konkurransevilkår.

Det er et krav og forventning om at bransjen etterlever og tilpasser seg regelverket. Det er laget en veileder for netthandel av legemidler som ble publisert i 2016. I tillegg til lovverket er det derfor godt tilrettelagt for nettapotekene å tilegne seg oversikt over kravene og regelverket som gjelder for netthandel av legemidler.

Det avviket som oftest ble avdekket gjennom disse tilsynene gjelder utilstrekkelig kontroll på temperatur under forsendelse og informasjon om reseptfrie legemidler. Oppsummert viser tematilsynene at det på flere områder var svak etterlevelse av regelverket for drift av nettapotek. Det etableres stadig nye nettapotek i Norge.I tiden fremover er det viktig å påse at disse virksomhetene drives i tråd med sentrale bestemmelser i regelverket.

Se temarapporten om tilsyn med nettapotek

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@legemiddelverket.no