Til hovedinnhold

Sputnik V og godkjenning i Europa - hva er status?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) opplyste i en pressemelding 10. februar at EMA foreløpig ikke har mottatt søknad om europeisk godkjenning for den russiske koronavaksinen Sputnik V.

Vaksinen er utviklet av Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology i Russland. Det har vært kontakt mellom EMA og vaksineutviklerne – og EMA har også gitt vitenskapelig rådgiving (Scientific advice) knyttet til en eventuell søknad om godkjenning i Europa.

EMA er i dialog med mer enn 50 vaksineutviklere fra hele verden. EMA vurderer alle søknader etter de samme regulatoriske og vitenskapelige krav for å sikre at de europeiske kravene til dokumentasjon av sikkerhet, effekt og kvalitet blir tilfredsstilt. Dette vil også gjelde en eventuell søknad om godkjenning for Sputnik V.

Vaksiner som godkjennes av EMA og EU-kommisjonen blir automatisk også godkjent i Norge. Folkehelseinstituttet og regjeringen avgjør om en godkjent vaksine skal tas i bruk i Norge.

Les EMAs pressemelding

Se flere nyheter