Til hovedinnhold

Reklamemøter med eksterne foredragsholdere

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelfirmaer som bruker leger og eksterne foredragsholdere på reklamemøter er ansvarlig for at disse følger reklamebestemmelsene. Firmaet er også ansvarlig for at helheten i møtet er nøktern og saklig, og at det fremmer rasjonell bruk av legemidler.

Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig, og den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemidlets egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet. Reklamen skal samsvare med den spesielle preparatomtale som er godkjent av Legemiddelverket.

Strenge regler

Det er viktig at leger er bevisste på de situasjoner de opptrer i, og at det på reklamemøter er strenge regler for hvordan man kan omtale et legemiddel.

- Dersom legen omtaler legemidler på en måte som ikke kan regnes som helseinformasjon, anses det som reklame, og legemiddelforskriftens bestemmelser om reklame gjelder, forteller seniorrådgiver Bente Jerkø i Legemiddelverket.

Hun sier videre at det er firmaets ansvar å påse at det totale bildet av deres legemiddel fremstår balansert i all markedsføring (gjelder også møter og foredrag). Presentasjonen skal være i samsvar med SPC, og ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av egenskaper og medisinsk verdi.

Firmaet må korrigere

Ved et ubalansert foredrag holdt av ekstern foredragsholder må legemiddelfirmaet korrigere informasjonen slik at reklamebudskapet som helhet blir saklig og balansert.

- Dersom legemiddelfirmaet unnlater å korrigere informasjonen bidrar de til et reklamemøte som ikke tilfredsstiller kravene til balansert informasjon. Da kan Legemiddelverket kreve forbud mot den aktuelle reklamen eller pålegge firmaet å sende ut en rettelse til alle som mottok den ulovlige reklamen, påpeker Jerkø.

Se flere nyheter