Til hovedinnhold

Permanent innføring av ny ordning for opplæringsmateriell

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har siden november 2020 hatt en pågående pilot hvor legemiddelfirmaer kun sender inn endelig versjon av opplæringsmateriell. Legemiddelverket innfører nå denne nye ordningen permanent.

Legemiddelverket hadde de siste årene i forkant av piloten opplevd god kvalitet på opplæringsmateriell som ble sendt inn til vurdering av legemiddelfirmaene. Fra 10. november 2020 startet derfor Legemiddelverket en pilot hvor opplæringsmateriell ikke lenger ble vurdert før bruk.

Etter en evaluering har Legemiddelverket bestemt at ordningen fungerer etter sin hensikt. Piloten innføres dermed permanent, og legemiddelfirmaer skal framover fortsette med å sende inn endelige versjoner.

Veiledningen og støtteverktøyene for opplæringsmateriell er fortsatt tilgjengelig på Legemiddelverkets nettsider.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

opplaeringsmateriell@legemiddelverket.no