Til hovedinnhold

Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

En studie viser at pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom har økt risiko dersom de behandles med febuksostat.

Febuksostat er et legemiddel som brukes i behandlingen av urinsyregikt. I Norge finnes febuksostat i de godkjente produktene Adenuric og Febuxostat Accord. Febuksostat finnes også i det uregistrerte produktet Uloric.

En klinisk studie i USA og Canada har vist at behandling med febuksostat gir økt risiko for død, spesielt knyttet til til hjerte- og karsykdommer. Studien sammenlignet behandling med febuksostat mot behandling med allopurinol hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom. 

Råd til leger og helsepersonell

  • Unngå bruk av febuksostat hos pasienter med tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom, for eksempel hjerteinfarkt, slag eller ustabil angina. Bare bruk febuksostat hvis det ikke finnes andre hensiktsmessige behandlinger.

  • Be pasienter kontakt lege hvis de har hatt hjerte- og karsykdom tidligere og behandles med febuksostat.

Råd til pasienter

  • Hvis du tidligere har hatt alvorlig hjerte- og karsykdom bør du bare bruke febuksostat hvis legen din mener at det ikke finnes andre behandlingsmuligheter.

  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema.

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til almennleger, revmatologer, ortopeder, geriatere og indremedisinere.

Du kan melde mistenkte bivirkninger via helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no