Til hovedinnhold

Nytt regelverk for legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

16. september ble nytt regelverk for legemidler til dyr vedtatt. Dette regulerer blant annet markedsføringstillatelse, tilvirkning, import, eksport, grossistvirksomhet, dyrehelsepersonells bruk av legemidler og legemiddelovervåking.

Endringene implementerer EU-forordning 2019/6 om legemidler til dyr, i norsk rett.

Forordningen gir også regler om godkjenning og gjennomføring av klinisk utprøving av legemidler til dyr, reklame for legemidler til dyr, og om en rekke felles EU-databaser som skal inneholde informasjon vedrørende legemidler til dyr.

Dette er noe av det som blir nytt:

  • strengere overvåkning av antibiotikabruk til dyr

  • innføres regelverk for klinisk utprøving av legemidler til dyr

  • mer effektive europeiske godkjenningsprosesser

  • en europeisk faktadatabase for legemidler til dyr

Endringene som nå er vedtatt samler det vesentligste av regelverket om legemidler til dyr på tre steder:

Mer informasjon finner du i dokumentene fra da endringene ble sendt på høring i juni.

Relevant regelverk for enkelte fagområder

Regelverket for tilvirkning og import for legemidler til dyr fremkommer nå av:

  • legemiddelloven, herunder forordning 2019/6

  • utfyllende nasjonale bestemmelser gitt i forskrift om legemidler til dyr

Regelverket for grossistvirksomhet med legemidler til dyr fremkommer nå av:

  • legemiddelloven, herunder forordning 2019/6

  • utfyllende nasjonale bestemmelser gitt i forskrift om legemidler til dyr

  • kapittel V og VI i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler

Retningslinjer for god distribusjonspraksis for legemidler og virkestoff som skal brukes til legemidler til dyr, er tatt inn i forskrift om legemidler til dyr og gjelder som forskrift.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@legemiddelverket.no