Til hovedinnhold

Nytt oppslagsverk om legemidler til barn

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Nå lanseres Norges første kunnskapsbaserte oppslagsverk om dosering av legemidler til barn som er tilpasset norske forhold. Det heter KOBLE.

- Jeg er glad for at KOBLE nå lanseres nasjonalt. Oppslagsverket vil legge til rette for at helsetjenesten får tilgang til solid, trygg, uavhengig og kvalitetssikret informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP).

Mange legemidler utvikles med tanke på bruk hos voksne. Derfor er det ofte lite tilgjengelig informasjon når legemidlene skal brukes på barn. KOBLE skal bidra til å løse dette problemet. Oppslagsverket er blitt til ved at norske fagmiljøer har inngått samarbeid med nederlandske Kinderformularium. Innholdet er oversatt og tilpasset norske forhold av en redaksjon bestående av kliniske farmasøyter med erfaring fra norske barneavdelinger. Norsk barnelegeforening har gitt tilbakemeldinger om indikasjoner og doseringer som ikke stemmer med norsk praksis.

Barneavdelinger ved norske sykehus har brukt KOBLE siden nyttår, og har på den måten bidratt til å kvalitetssikre innholdet. Nå er oppslagsverket endelig klart for nasjonal lansering.

- Norske barneleger har lenge etterlyst tilgang til et kvalitetssikret referanseverktøy for legemidler til barn. Endelig er det på plass og vi gleder oss til å ta det i bruk! Jeg håper KOBLE også vil gjøres kjent blant allmennleger og andre legespesialiteter som behandler barn. I så fall vil KOBLE være et viktig bidrag til tryggere, mer kunnskapsbasert og mer samstemt legemiddelbruk til barn i Norge, sier Astri Lang, leder av Norsk Barnelegeforening.

Besøk nettsidene til KOBLE

Nyttig informasjon for flere

Koble er primært for leger, farmasøyter og sykepleiere som forskriver, utleverer og gir legemidler til barn. Også pasienter og omsorgspersoner kan finne nyttig informasjon i KOBLE. Oppslagsverket er gratis og åpent for alle.

For å gjøre KOBLE så nyttig som mulig, inneholder oppslagsverket også lenker til andre norske ressurser som er aktuelle for det enkelte legemiddel.

Flere aktører har bidratt

KOBLE finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos Norsk legemiddelhåndbok (NLH). NLH har samarbeidet tett med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Norsk barnelegeforening (NBF) og Legemiddelverket i arbeidet med å etablere KOBLE.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg til Nederland og Norge bruker Tyskland og Østerrike Kinderformularium. Oppslagsverkene i de fire landene er koblet opp mot en felles database i Nederland, slik at doseringer, referanser og annet innhold harmoniseres mellom landene. Dette forenkler vedlikehold og oppdatering av innholdet, men gir lite rom for nasjonalt særtilpassede doseringer. Norske spesialister er derfor velkomne til å delta på redaksjonsutvalgsmøter i Kinderformularium, for å sikre at deres stemmer blir hørt når doseringsanbefalinger utarbeides eller revideres.

To-trinns lansering

Norske barneavdelinger har tidligere benyttet oppslagsverket BNF for children. I påvente av KOBLE ble ikke tilgangen til BNF-c forlenget for 2021. Derfor har KOBLE ligget åpent tilgjengelig siden januar 2021, med forbehold om at enkelte justeringer og språklig korrektur gjenstår. 

Nå er innholdet tilstrekkelig gjennomgått, slik at KOBLE kan lanseres nasjonalt. Tidlig bruk på barneavdelingene har bidratt til ytterligere kvalitetssikring av innholdet.

Se flere nyheter