Til hovedinnhold

Nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

8. januar 2023 ble det foretatt en endring i forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer).

Listen over kategori 1 stoffer i vedlegg 1 er oppdatert med følgende to stoffer;

  • etyl-alfa[1]fenylacetoacetat (EAPA)

  • metyl-3-oxo-2-(3,4-metylen-dioxifenyl)butanoat (MAMDPA)

All håndtering av disse stoffene vil kreve tillatelse fra Legemiddelverk.

Forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling a narkotika (narkotikaprekursorer)

Se flere nyheter