Til hovedinnhold

Ny informasjon i dopinglisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

25. januar ble dopinglisten i dopingforskriften oppdatert med mer informasjon for det enkelte stoff.

Tidligere bestod dopinglisten av en liste med stoffer som var omfattet av dopingdefinisjonen. Denne er nå endret til en tabell med tre kolonner. Det er tydeliggjort hva som er stoffnavn og hva som er kjemisk navn. I tillegg er det føyd til CAS-numre for alle de stoffene hvor dette foreligger.

CAS-numre er en unik identifikasjonskode for det enkelte stoff, tildelt av Chemistry Abstracts Services (CAS).

Stoffer som står på dopinglisten har gjerne kompliserte og lange navn, og et og samme stoff kan gjerne omtales med flere ulike navn. Ved å også tilføye CAS-nummeret, er det lettere å identifisere det enkelte stoff.

Ved denne oppdateringen er det ikke føyd til noen nye stoffer til listen, og det er heller ikke fjernet noen stoffer fra listen. Den eksisterende listen er kun blitt oppdatert med mer informasjon om allerede oppførte stoffer.

Se flere nyheter