Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 9. mars 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 4985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 2479 meldinger behandlet. 296 er klassifisert som alvorlige og 2184 er klassifisert som lite alvorlige. 

Meldingene som er behandlet per. 9. mars gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av koronavaksiner i Norge. Det har imidlertid kommet melding om ett dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksine. Derfor valgte Folkehelseinstituttet 11. mars å sette all vaksinering med Covid-19 Vaccine AstraZeneca i Norge på pause mens videre utredning pågår.

Flertallet av meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Disse bivirkningene er kjent fra studiene som ligger til grunn for godkjenningene. Bivirkningen kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent i 2-3 døgn. Bivirkningene kan være ubehagelige, og det er ikke uvanlig at man føler seg så syk at det er nødvendig å være hjemme et par dager fra jobb.

Meldinger om blodpropp i Norge

Som følge av dødsfallet i Danmark valgte Legemiddelverket å avvente publisering av denne ukesrapporten til vi hadde hentet ut og gjennomgått alle tilfellene av blodpropp etter koronavaksinasjon meldt til bivirkningsregisteret.

I Norge var det 9. mars meldt 31 tilfeller av blodpropp for alle koronavaksinene. Fire av tilfellene gjaldt yngre personer. Det betyr at meldingene hovedsakelig dreier seg om eldre som ofte har annen underliggende sykdom, uten at det er fastslått sammenheng med vaksineringen.

Oversikt over meldinger om blodpropp per. 9. mars

  COVID-19 vaccine AstraZeneca Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
Under 30 år 1 0
30-39 år 0 1
40-49 år 0 1
50-59 0 1
60-69 0 0
70-79 0 2
Over 80 år 0 25

Det er ikke mottatt meldinger om blodpropp etter vaksinering med Covid-19 Vaccine Moderna.

Melding om dødsfall mottatt etter 9. mars

Legemiddelverket og FHI har fått melding om en alvorlig hendelse etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. Meldingen gjaldt hjerneblødning med dødelig utfall hos en yngre person. Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Dette vil bli grundig undersøkt.

Helsepersonell bør melde bivirkninger snarest mulig

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger. Bemanningen hos FHI er styrket, og RELIS bistår FHI i behandlingen av meldinger slik at disse blir behandlet raskere. Det er viktig at helsepersonell oppgir batch-nummer når de melder bivirkninger.

Vi ber helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig. Det er viktigst å melde ved mistanke om nye, uventede eller alvorlige bivirkninger. Helsepersonell bør være spesielt oppmerksomme dersom vaksinerte har symptomer som kan være forenelig med blodpropp etter vaksinering.

Befolkningen kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

Internasjonalt samarbeid 

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no