Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 9. november 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at nesten 8 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 40 068 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 21 560 meldinger behandlet. 3 591 er klassifisert som alvorlige og 17 969 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Antall koronavaksiner som gis går ned og antall bivirkningsmeldinger synker. Derfor publiserer vi bivirkningsrapport og nyhet annenhver uke. Vi jobber fortsatt for fullt med å saksbehandle mottatte meldinger. Endring i publiseringsfrekvens betyr derfor ikke at vi har redusert ressursene som jobber med dette.

Påvist covid-19 hos vaksinerte

Ingen vaksiner gir 100 % beskyttelse mot verken infeksjon eller alvorlig sykdom. Koronavaksinene gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død av covid-19, og god beskyttelse mot infeksjon blant fullvaksinerte. Resultatene fra studier fra FHI viser at risikoen for å bli innlagt på sykehus med covid-19 er over 70 % lavere for delvaksinerte og fullvaksinerte, sammenlignet med uvaksinerte. I tillegg er det sett at fullvaksinerte har kortere liggetid og lavere risiko for å trenge behandling i intensivavdeling.

Det er viktig å undersøke årsak til manglende beskyttelse etter vaksinering, slik at vi kan identifisere hvilke risikogrupper som kan ha manglende immunrespons. Folkehelseinstituttet overvåker covid-19 sykdom hos vaksinerte. Per 7. november er 415 fullvaksinerte i alderen 65 til 84 år lagt inn på sykehus med covid-19. Nærmere 80% av de sykehusinnlagte tilhørte risikogrupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det har vært 107 covid-19 assosierte dødsfall blant fullvaksinerte, alle i alder 79 til 90 år.

Dersom en vaksinert person blir alvorlig syk med covid-19 mer enn 1-2 uker etter fullført vaksinasjon, regnes dette som en gjennombruddsinfeksjon og en mulig vaksinesvikt. Disse hendelsene skal meldes som bivirkning via melde.no. Det er så langt meldt 51 tilfeller, 11 meldinger gjaldt dødsfall.

- Det ser ut til å være underrapportering av mistenkte tilfeller av vaksinevikt. Vi minner om at helsepersonell skal melde alvorlig covid-19 sykdom eller covid-19 assosiert død hos fullvaksinerte. Det er viktig at bivirkningsmeldingene inneholder detaljert beskrivelse av pasientens tilstand og sykdomsforløpet, oppfordrer Sigurd Hortemo, overlege ved Legemiddelverket.

Menstruasjonsforstyrrelser

Vi mottar fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering.  Vi har så langt behandlet 1404 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser der 105 er klassifisert som alvorlige. De fleste meldingene er fra kvinner i fertil alder. I tillegg har vi fått 99 meldinger fra kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 94 av disse er klassifisert som alvorlige.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket følger dette nøye opp. FHI gjennomfører en stor studie for å forsøke å avklare om det er en sammenheng mellom koronavaksiner og blødningsforstyrrelser. Resultater fra studien kommer før jul. Menstruasjons- og blødningsforstyrrelser undersøkes også i det europeiske legemiddelsamarbeidet.

Les mer om hvordan dette følges opp:

Meldinger om mistenkte bivirkninger hos ungdom 12-17 år

Behandling av bivirkningsmeldinger i aldersgruppen 12-17 år er høyt prioritert. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Per 9. november har det blitt satt over 336 000 doser på barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 9. november 2021, har vi mottatt og behandlet 192 bivirkningsmeldinger i denne aldersgruppen. Av disse er 27 klassifisert som alvorlige.

Vi har så langt mottatt en melding om perikarditt og en melding om myokarditt i denne aldersgruppen.

Les mer om: Koronavaksiner og hjertebetennelse

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no